Er mogen op dit forum GEEN verzoekjes of requests gevraagd worden, dit staat ook in de regels die je accepteert bij het registreren op dit forum, hiervoor krijg je direct een permanente ban.
Veel gestelde vragen

SQLite: Unable to connect to database
Bij het uitvoeren van retrieve.php verschijnt de volgende foutmelding: "Unable to connect to database: sqlite_factory(): unable to open database".
De webserver heeft geen schrijfrechten in de spotweb map waar de database staat.

Code: Selecteer alles

chmod 777 spotweb/
retrieve.php geeft een "Warning: require_once .. no such file or directory"
Dit probleem komt veelal voor bij mensen met een Synology NAS, waarschijnlijk sinds de update naar DSM 3.1.
De oplossing is om ipv 'php retrieve.php' het volgende commando te gebruiken:

Code: Selecteer alles

/usr/bin/php retrieve.php
Het verschil is dat php een andere versie is, namelijk 5.2.17, en /usr/bin/php is versie 5.3.3.

Nieuwe spots zijn niet zichtbaar
Door onbekende reden kan het soms voorkomen dat retrieve.php wel loopt, maar geen nieuwe spots en/of comments binnen haalt.
De eenvoudigste oplossing is om je database leeg te gooien of te verwijderen, en met een schone database beginnen.

Waar is de updateknop?
Dit is een nieuwe beveiligingsmaatregel, je moet inloggen met de adminaccount (standaard admin - admin (username - wachtwoord))

Updaten gaat niet met CMD (windows) en ik heb Wamp/Xampp
Verwijder dit stukje code uit retrieve.php

Code: Selecteer alles

# Risky warning, might trip up some stuff
if (@!file_exists(getcwd() . '/' . basename($argv[0]))) {
	echo "It appears you are not running retrieve.php from its own directory. Please CHDIR to my directoy and run again!" . PHP_EOL;
	die();
} # if
Andere mogelijkheid: Maak een systeemvariabele aan. (Google)

Staat je probleem er niet tussen? Kijk dan eens hier: http://www.spot-net.nl/forums/viewtopic ... 33&p=29407Spot-net.nl Forums : Disclaimer