Download! No deductions from user account.


Velen van jullie zijn reeds bekend met GEXA voor SpotNet.

GEXA-SG is een visueel hulpmiddel om de filters in spotgrit te bewerken, toe te voegen, te verwijderen.
GEXA-SG geeft je de mogelijkheid om een TAG of Spotter filter te maken. Alles via een handige
interface.
Als je weet hoe een muis werkt, kan je met GEXA-SG zonder veel moeite filters beheren.

Afbeelding

Changelog

Version V1.0.3.0000
  • Door optimalisering database SpotGrit de erotiek filters aangepast
  • Door toevoeging watchlist in SpotGrit, de watchlist in GEXA disabled
  • Aanpassing Default filter voor Spotgrit
Version V1.0.2.0000
  • Aantal dagen selectie watchlist werd niet opgeslagen. Opgelost
  • Voor Genre button toegevoegd waarmee je alles in 1 keer kaan aan/uit vinken
  • Bug: Subcat = 5 werd niet goed afgevangen na toevoegen Genre button. Hierdoor werden lege filters weggeschreven. Opgelost
  • Bug: Bij aanmaken nieuwe filter werd erotiek standaard gezet bij alle categorien. Hierdoor werden een aantal vinken bij muziek niet goed gezet. Opgelost
Version V1.0.1.4014
  • Filter "Vandaag" aangepast.


This download was added 24 aug 2011, 20:16 by Thisegzz and last edited 27 sep 2011, 21:37 by Blauwbek • Last download 31 okt 2016, 20:21


Ga naar:  

Legenda

No more overall traffic or file/category traffic left this month!No more overall traffic or file/category traffic left this month!  Not enough traffic or posts (25 posts required).Not enough traffic or posts
(25 posts required).
  Download! External source. No deductions from user account.Download! External source. No deductions from user account.  Free download without traffic count for registered usersFree download without traffic count for registered users 
Download! Traffic will be deducted from user account.Download! Traffic will be deducted from user account.  Download! No deductions from user account.Download! No deductions from user account.  New downloadNew download  Updated downloadUpdated download 
The traffic for downloads for guests in 0 B is completely used up for this month. Wait until the next month or ask an administrator.

There are overall 91 downloads with a size of 325.07 MiB / 500 MiB. This includes 42 external downloads.
Download MOD © by Hotschi, Demolition Fabi, OXPUS •  Download MOD English language © by OXPUS • RSS Feed

© 2011 - 2016 spot-net.nl
Spot-Net.nl is op geen enkele manier verbonden met FTD, Spotnet, SpotLite, SpotWeb of 1 van de andere programma's besproken op deze site
.